Regulamin

REGULAMIN ŻŁOBKA

KUBUŚ I PRZYJACIELE

& 1

Prywatny żłobek Kubuś i przyjaciele jest placówką powstałą do sprawowania opieki nad dziećmi
w wieku od 20 tygodnia do ukończenia 3 roku życia. W przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym może ono przebywać w żłobku do ukończenia
4 roku życia.

Żłobek zapewnia między innymi:

  • Opiekę i pielęgnację w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.

  • Stymulowanie rozwoju dzieci.

  • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej niezbędnej do radzenia sobie w nowych sytuacjach.

  • Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez zajęcia ruchowe muzyczne, plastyczne.

  • Możliwość wspólnej zabawy i nauki stosownej do wieku dzieci.

  • Wspomaganie rodziny w wychowywaniu z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dzieci, które odbywa się w trakcie zabaw i zajęć organizowanych w czasie pobytu dzieci w Żłobku, oraz poprzez prowadzenie konsultacji i udzielanie rodzicom/ opiekunom prawnym informacji.

& 2

Siedziba prywatnego żłobka Kubuś i przyjaciele mieści się w Lipnicy Dolnej 2.

& 3

Żłobek funkcjonuje cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00. Każde dziecko może przebywać w żłobku maksymalnie 10 godzin. Po uprzednim uzgodnieniu z osobami kierującymi żłobkiem istnieje możliwość przebywania dziecka w żłobku dłużej za dodatkową opłatą. Po uprzednim uzgodnieniu istnieje możliwość przebywania dziecka w żłobku w dni wolne od pracy tj. sobota, niedziela i dni świąteczne, za dodatkową opłatą.

& 4

Do żłobka przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe. W przypadku stwierdzenia choroby u dziecka opiekun powiadamia rodziców/opiekunów. Personel nie podaje dzieciom lekarstw.

& 5

Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest wpłacenie jednorazowej bezzwrotnej kwoty wpisowego w wysokości 150 zł na cały rok (obejmuje ubezpieczenie, materiały plastyczne
i dydaktyczne, środki higieniczne)

Pobyt miesięczny do 10 godz dziennie – 500bez wyżywienia

Pobyt dzienny 6 zł za godzine

Wyżywienie 7 zł stawka dzienna (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek)

Warunkiem przebywania dziecka w żłobku jest terminowe dokonywanie wpłat do 10 każdego miesiąca z góry, przy czym opłata czesnego nie podlega zwrotowi. W przypadku nieobecności nie jest naliczana dzienna stawka żywieniowa.

& 6

PLAN DNIA W ŻŁOBKU KUBUŚ I PRZYJACIELE

7.00   -godzina otwarcia żłobka

          -przyjmowanie dzieci

          -swobodna zabawa

8.30   -śniadanie

9.30   -gimnastyka

          -zabawy edukacyjne

          -zajęcia tematyczne

10.30 -drugie śniadanie

11.00 -zabawy ruchowe

          -spacer lub zabawa na placu zabaw

12.00 -obiad

12.30 -odpoczynek po obiedzie

          -leżakowanie

          -czytanie bajek

15.00 -podwieczorek

16.00-18.00-aktywna zabawa w oczekiwaniu na rodziców

           

& 7

Dzieci przyprowadzane i odbierane są ze żłobka przez rodziców i opiekunów prawnych, albo przez osoby przez nich upoważnione. Dzieci mogą być odbierane przez osoby inne wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia wystawionego przez opiekuna prawnego. Opiekunowie żłobka przy odbieraniu dziecka mogą wrazie wątpliwości sprawdzić tożsamość osoby odbierającej. Dziecko nie mogą odbierać ze żłobka osoby nieletnie.

& 8

Każdy rodzic zapisując dziecko do żłobka powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem placówki.